Portret van Dr. Maidenberg, ontwerper van het LOVENEST

Dr. Maidenberg is de grondlegger van het ontwerp van het Lovenest, de befaamde hoofdsteun waarmee baby’s een mooi rond hoofdje behouden. Om beter kennis met hem te kunnen maken geeft hij antwoord op een aantal vragen.

Hallo, kunt u ons iets over uzelf vertellen?

Hallo. Ik oefen al 25 jaar als zelfstandig arts het prachtige beroep uit van pediater. Ook heb ik op de kraamafdeling als personeelslid van een ziekenhuis gewerkt. Net als een groot aantal collega’s heb ik deelgenomen aan humanitaire missies en de ontwikkeling van verschillende stichtingen. Ik heb een zeer diverse loopbaan die op humanitair gebied zeer verrijkend is.

Ik ben betrokken bij milieukwesties, wat in de praktijk resulteert in het restrictief voorschrijven van medicatie, een belangrijke dialoogvoering, en het geven van gezondheidsvoorlichting. Tevens het goed observeren van sociale verhoudingen, in het bijzonder van de ouder-kindrelaties, net als de eigenschappen van de gewoontes of van de directe omgeving. Dit is trouwens een van de oudste aanbevelingen van Hippocrates zelf! Ik ben voorzitter van de Stichting Respirer (Ademen) (bewakingsnetwerk van pediaters betrokken bij het onderzoek naar de ademhalingsomgeving).

Buiten mijn beroep om heb ik verschillende passies: mijn kinderen natuurlijk (ik heb twee al grote kinderen van 27 en 18 jaar). Geschiedenis en literatuur, etc. En ik houd me bezig met duurzame ontwikkeling. Ik heb zojuist toestemming gekregen van de gemeente Parijs om in de ruimte voor mijn praktijk te mogen tuinieren (ik kan iedereen aanraden een vergroeningsvergunning aan te vragen …)! Ik ben dus begonnen met spitten.

Wat heeft u ertoe gebracht om het Lovenest te ontwikkelen?

De klinische pediatrie versterkt het observatievermogen van artsen. Daarom, denk ik, zijn stadspediaters zulke goede clinicus en tevens zulke “goede ontdekkers”!

Vanaf 1994, heeft de aanbeveling om baby’s op de rug te laten slapen, het aantal gevallen van wiegendood doen afnemen. In de weken na het generaliseren van de rugligging kreeg ik in mijn praktijk te maken met een verhoogd aantal baby’s met een asymmetrische schedel; de positionele plagiocefalie.

In eerste instantie heb ik biografisch onderzoek gedaan en alle studies over dit probleem gelezen. De « Het is niet mooi, Het gaat vanzelf over » van enkele van mijn collega’s hebben me niet kunnen stoppen; te meer omdat, in bepaalde gevallen, dit in de toekomst consequenties met zich mee kan brengen. Zo zijn we in de neurologie begonnen met het opereren van de zwaarste gevallen.

Ik was er zeker van dat er een eenvoudige en efficiënte oplossing moest bestaan, ik heb met dit doel voor ogen samengewerkt met Gina Diwan, styliste voor kindermode. En zo is het Lovenest geboren, een doeltreffend product om deze aandoening te vermijden. En Gina heeft het deze speciale hartvormige vorm gegeven!

Wat is het principe van het Lovenest en wat zijn de weldadige eigenschappen voor een baby?

Het wordt aangeraden om baby’s in de rugpositie te laten slapen, maar deze constante positie dient vermeden te worden omdat het een afvlakkend fenomeen met zich meebrengt. Dus is het belangrijk om als het kind wakker is speelperiodes in de buikligging in te voeren, huid op huidcontact te hebben, hem te dragen, etc. Dit alles draagt ertoe bij dat de positie van het kind wordt afgewisseld.

Net als al deze goede gewoontes, is het Lovenest een aanvullende preventie tegen de aandoening plagiocefalie. De hoofdsteun is uitgevoerd met een speciale schuine vormgeving die de vorm van het babyhoofdje (een babyhoofdje is langer dan dat van een volwassene) respecteert en een goede ondersteuning biedt, zonder daarbij de bewegingsvrijheid te ontnemen. Daarbij zorgt de "Holding"-vorm (geruststellende cocon) voor kalmte en zekerheid, net als in de baarmoeder. Hij is dan ook vanaf de geboorte te gebruiken.

U moet weten dat als het ontstaan van de plagiocefalie tijdens de eerste drie maanden na de geboorte voorkomen kan worden, er vervolgens weinig risico bestaat op een vervorming. Dit alles speelt in de eerste levensdagen van een baby.

Waarom heeft u gekozen voor een samenwerking met Babymoov?

Ik voel me zeer aangetrokken tot de dynamiek van dit bedrijf, en de ruimdenkendheid van de teams en de directie ten opzichte van innoverende ideeën. Net als voor mij is het hun prioriteit om het beste product te ontwikkelen voor een goede ontwikkeling en het welzijn van een baby, en tegelijkertijd de ouders te begeleiden en gerust te stellen.

Zij hebben echt geluisterd en hebben het mogelijk gemaakt om het Lovenest tot een referentieproduct voor een groot aantal ouders te maken. Het wordt zelfs aanbevolen door mijn collega’s, zoals recentelijk in het professionele tijdschrift Medecine et Enfance.